Ansøgningsfrister og -forløb

Du/I får svar indenfor en uge efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til. Fristen afhænger af fastsættelsen af datoen for næstkommende bestyrelsesmøde. Din/Jeres ansøgning skal være i bestyrelsens besiddelse via ansøgningsblanketen senest dagen forinden bestyrelsesmødet.

OBS: Fristen for denne runde er d. 2. juni  2024. 
(Bestyrelsesmødet forventes afholdt d. 3. juni 2024) 

Du får svar indenfor 14 dage efter den dato efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til.

Det er Rønne-Knudsker Bytings bestyrelse, der afgør de ansøgninger, som vi får tilsendt. Vi består af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme per ansøgning (formanden har dog to stemmer). Suppleanten er ikke stemmeberettiget. 

Alle beløb kan komme i betragtning.

Ja, du kan i ansøgningsblanketen angive, hvor stor en del af ansøgningsformålet/projektet, du søger støtte til. Rønne-Knudsker Byting vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af ansøgningsformålet/projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til Rønne-Knudsker Bytings kasserer. Som regel ved ansøgningsformålets afslutning.  

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, dette gør sig især gældende, hvis der også er mulighed for at blive dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Ansøgningsformålet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Ansøgningformålet må dog ikke være afsluttet. 

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet. Hvad gør jeg?

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. 

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser

Ansøg nu