Rønne-Knudsker Bytings bestyrelse

Arisa Prestat. Formand. Rønne Borgerforening.
aclprestat@gmail.com, 27620888.

Tom Jensen. Sekretær. Rønne Byforening.
tomjensen123@hotmail.com, 20445418.

Jens Christian Hansen. Kasserer. Sct. Nicolai Kirke. 
j.c.hansen@mail.tele.dk, 40412868.

Helge Tiedchen. Rønne Handelsstandsforening.
admin@hugo-p.dk​22475804.

Edvard Holm Nielsen. Bestyrelsesmedlem. Cafe Elmer.
revisoredvard@gmail.com, 40853756.   

Ditte Marie Koudal. Suppleant. Viking Atletik.