Bliv medlem af Rønne-Knudsker Byting!

Støt Bytinget – og få indflydelse ved generalforsamlinger.

Det koster 50 kr. om året

Fra Vedtægterne
§ 3 – Medlemsskab

Stk. 1.
Enhver organisation –  eksempelvis: forening, institution, skole, råd og tilsvarende grupper – med bopæl, tilhørsforhold eller engagement i Rønne-Knudsker kan optages som medlem af Bytinget mod betaling af kontingent.
 
Bliv medlem! 
Mail til bestyrelsesmedlem:
Peter Kruckow
peter.kruckow@gmail.com

​Bank konto: 6060 – 0005118003. 
Giro 73 – 80751354